PZU SA - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

PZU SA - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zwołane na dzień 8 lutego 2012 r., w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy al. Jana Pawła II 24
wersja polska
english version


Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50