JR Invest jutro wchodzi na NewConnect
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

JR Invest jutro wchodzi na NewConnect

Krakowska spółka z branży nieruchomości komercyjnych wprowadziła do obrotu 1.149.633 akcji serii B oraz 607.367 akcji serii C o wartości nominalnej 1zł.
Od początku roku w ramach oferty prywatnej JR Invest pozyskała blisko 12,5 mln zł, które zostały przeznaczone na nabycie udziałów w Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. oraz w PPH Inter - Prodryn Sp. z o.o.

- Pierwsze notowanie akcji JR INVEST na rynku NewConnect to wydarzenie, które otwiera nowy rozdział w historii naszej spółki. Debiut pozwoli nam na zwiększenie jej rozpoznawalności wśród inwestorów. Naszym celem jest zwiększenie portfela posiadanych nieruchomości poprzez nabywanie dobrze zlokalizowanych nieruchomości, w niskich cenach oraz pozyskiwanie tanich aktywów w celu ich modernizacji, a tym samym podniesienie ich wartości rynkowej - mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu JR INVEST SA.

Działalność JR Invest polega na nabywaniu w niskich cenach nieruchomości komercyjnych. Spółka podwyższa ich standard a nastepnie sprzedaje za wyższą kwotę. Spółka nabywa nieruchomości również przez akwizycję podmiotów w upadłości lub w trudnej sytuacji finansowej, które są właścicielami takich aktywów.

Największą część przychodów ze sprzedaży stanowią przychody z wynajmu powierzchni biurowych (56% przychodów za trzy kwartały 2012 r. wynoszących 3 mln zł). Grupa obecnie jest właścicielem 4.800 m2 powierzchni biurowych. Dużą pozycję przychodową stanowią również przychody z wynajmu 5.050 m2 powierzchni handlowych (ok. 40% przychodów). Ponadto Grupa wynajmuje 300 m2 powierzchni magazynowych oraz 250 m2 powierzchni sal szkoleniowych, a także umożliwia wynajem biura wirtualnego. Grupa JR INVEST prognozuje osiągnięcie zysku netto na poziomie 3,4 mln zł przy 4,1 mln zł przychodów ze sprzedaży.logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50