TwigoNet Europe, SE - Debiut spółki na rynku NewConnect
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

TwigoNet Europe, SE - Debiut spółki na rynku NewConnect

13 kwietnia 2012 r. na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie spółki TWIGONET. Jest to 373 spółka notowana oraz 24 debiut w tym roku na alternatywnym rynku akcji GPW.
Przedmiotem działalności spółki jest tworzenie sieci światłowodowej w oparciu o: konsolidację obecnych operatorów regionalnych na drodze akwizycji, długoterminowy leasing (na 40-60 lat) oraz utworzenie krajowej szerokopasmowej infrastruktury połączeń.

Zamiarem Emitenta jest utworzenie sieci dającej możliwość dostępu dla różnych operatorów, którzy będą mogli oferować różne rodzaje serwisów odbiorcom ostatecznym (szybki Internet, usługi telefoniczne i telewizyjne).

Zamiarem Spółki jest operowanie na zasadzie „otwartego dostępu”. Spółka będzie sprzedawała szerokopasmowy dostęp dla różnych operatorów (virtual service providers). Użytkownicy ostateczni będą mieli możliwość wyboru pomiędzy różnymi operatorami usług.

Model ten w założeniu różni się od tradycyjnego modelu, w którym operator jest właścicielem infrastruktury i jednocześnie operatorem usług świadczonych ostatecznemu klientowi.

Do roku 2017 Spółka planuje uzyskanie 230 tysięcy połączeń i uzyskanie 70 tysięcy odbiorców ostatecznych, którym sprzedawane będą usługi.

Po osiągnięciu celów w Czechach, Spółka planuje rozwój międzynarodowy w Polsce i Słowacji po 2017 roku.

Realizacja tych planów wymaga kapitału na inwestycje wielokrotnie większego od posiadanego przez Spółkę. Spółka rozpoczyna działalność,


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50