Edison SA - Debiut spółki na rynku NewConnect
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Edison SA - Debiut spółki na rynku NewConnect

30 marca 2012 r. na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie spółki EDISON. Jest to 370 spółka notowana oraz 21 debiut w tym roku na alternatywnym rynku akcji GPW.
EDISON SA jest przedsiębiorstwem informatycznym prowadzącym działalność w zakresie szeroko rozumianych usług wspomagania tzw. handlu elektronicznego (e-commerce). Działalność Spółki ma umożliwiać kontrahentom Emitenta modyfikację starych procedur wymiany informacji biznesowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi (korespondencja papierowa, przesyłanie dokumentów faksem i/lub tradycyjną pocztą m. in. dokumentów tj. faktury, korekty faktur, duplikaty, zamówienia) w kierunku wdrożenia nowoczesnych technik całkowicie zautomatyzowanej wymiany informacji wyłącznie za pomocą komunikacji elektronicznej w tym wprowadzanie standardowych dokumentów elektronicznych (EDI - Electronic Data Interchange). Działalność ta polega zarówno na dostarczaniu klientom odpowiedniego dla nich specjalistycznego oprogramowania jak i na usługach doradczych polegających na niezbędnym modyfikowaniu istniejących procesów biznesowych zarówno wewnątrz organizacji klienta jak i na styku z jego partnerami biznesowymi.

W 1996 roku EDISON SA podpisał umowę licencyjną z General Electric Information Services (obecnie Global eXchange Services™). Największy udział wśród przychodów Emitenta stanowi sprzedaż usług opartych na licencji firmy Global eXchange Services. Spółka oferuje również usługi własne, nadbudowane nad rozwiązaniami licencjonowanymi.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50