M10 SA - Debiut spółki na rynku NewConnect
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

M10 SA - Debiut spółki na rynku NewConnect

Jest to 359 spółka notowana oraz 10 debiut w tym roku na alternatywnym rynku akcji GPW.
Emitent jest w początkowej fazie rozwoju (start up). Emitent został zawiązany w celu prowadzenia działalności badawczej, rozwojowej i licencyjnej w obszarze algorytmów inwestycyjnych i wykorzystania tzw. automatów inwestycyjnych w oparciu o własne, autorskie algorytmy odpowiadające za podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

W celu uruchomienia planowanej działalności Emitent stworzył wewnętrzną strukturę organizacyjną Spółki i infrastrukturę techniczną, w tym nabył 3 gotowe, działające automatyczne systemy inwestycyjne dla platformy RightEdge.

Jednocześnie Emitent podpisał umowy z brokerami zagranicznymi Interactive Brokers (U.K.) Limited, GAIN Capital - FOREX.com UK Limited i krajowymi: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA i Dom Maklerski TMS Brokers SA. Otwarcie rachunków i podpisanie stosownych umów pozwoli rozpocząć testy współpracy automatów inwestycyjnych z systemami brokerów i ich zachowań na rzeczywistym rynku.

Emitent rozpoczął ponadto testy posiadanych automatów inwestycyjnych w warunkach rzeczywistych (rynkowych), osiągając z tego tytułu pierwsze przychody. Część systemów Emitenta była już testowana na rynkach rzeczywistych: amerykańskim (giełdy NYSE, ICE, NASDAQ, ISE) oraz brytyjskim (LSE), a także z wykorzystaniem rynków OTC (rynki pozagiełdowe).

Emitent prowadzi także prace badawczo - rozwojowe, mające na celu opracowanie kolejnych automatów inwestycyjnych.

Emitent zakłada, że początkowo generował będzie przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w ramach testowania automatów inwestycyjnych w warunkach rzeczywistych (rynkowych). Okres prowadzenia takich testów to co najmniej 3 lata. Wg Spółki okres ten jest niezbędny dla stworzenia i przetestowania oprogramowania oraz utworzenia historii transakcji dowodzących jakości portfolio systemów oferowanych przez Emitenta (ang. „track record). Testy te prowadzone będą przez okres 3 lat, gdyż taki okres jest niezbędny ze względu na konieczność stworzenia dużej grupy (co najmniej 20-30) automatów inwestycyjnych zdolnych do działania na różnych rynkach i w różnych skalach czasowych. Dopiero przetestowane w taki sposób portfolio automatów inwestycyjnych będzie produktem, który będzie mógł być oferowany klientom zewnętrznym w oparciu o model opłaty licencyjnej.

Proces tworzenia nowych automatów inwestycyjnych i ich testowania będzie procesem ciągłym. Przez cały okres działalności Emitenta planowane jest tworzenie, testowanie i później oferowanie klientom nowych automatów inwestycyjnych.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50