Geotrans debiutuje na NewConnect
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Geotrans debiutuje na NewConnect

Jutro na rynku NewConnect zadebiutuje Geotrans, wrocławska firma działająca w branży gospodarki ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi. Dzięki nowym kontraktom Spółka chce utrzymać dynamikę wyników z I półrocza i zakończyć rok na rekordowym poziomie.
Do obrotu giełdowego zostało dopuszczonych 1 mln akcji serii B. Geotrans nie przeprowadzał prywatnej oferty akcji. W ramach private placement uplasował 200 tys. papierów (seria B) po 6 zł za sztukę, co daje teoretyczną wycenę Spółki na poziomie 30 mln zł.

- To wycena, która uzyskana była jeszcze przed wynikami półrocznymi, nowymi kontraktami i rozszerzeniem działalności na kolejne województwa, dlatego uważam, że rynek może traktować ją jako bazę do dalszego wzrostu wartości dla akcjonariuszy. - podkreśla Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.

W pierwszym półroczu przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 3,1 mln zł (wzrost o 34,7%) Geotrans wypracował zysk netto na poziomie 0,93 mln zł (wzrost o 270%). Zdaniem Zarządu portfel podpisanych w tym roku zleceń pozwoli utrzymać dynamikę wyników w drugim półroczu, co przełoży się na rekordowe w historii Spółki wyniki roczne.

- Pod koniec lipca podpisaliśmy z jedną z firm z branży energetycznej umowę na odbiór i zagospodarowanie tzw. UPS-ów, ubocznych produktów spalania. Jest to dla nas bardzo istotny kontrakt, ponieważ pozwoli nam na realizację jednego z celów strategicznych Spółki, tj. zaistnienie w kolejnych segmentach zagospodarowania odpadów przemysłowych. Poza tym zwiększy zasięg działania Geotransu o kolejne województwa - podkreśla Przemysław Weremczuk.

Z kolei w minionym tygodniu, wrocławska firma podpisała z gminą Lądek umowę na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Rekultywacja przeprowadzona będzie na terenie składowiska odpadów zlokalizowanego w Lądku Zdroju na działkach o łącznej powierzchni 0,59 ha. Umowa obowiązuje do końca 2020 roku. Obecnie Geotrans działa w 9 województwach (od bieżącego roku rozszerzył działalność na Małopolskę, Śląsk, Wielkopolskę, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie i Świętokrzyskie), a do końca 2017 r. Zamierza rozszerzyć swój zasięg o kolejne 3. Jednocześnie spółka będzie rozbudowywać oferty o zagospodarowanie odpadów przemysłowych. Celem firmy są przenosiny na rynek główny GPW w 2017 roku.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50