A.pl Internet SA - debiut spółki na rynku NewConnect
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

A.pl Internet SA - debiut spółki na rynku NewConnect

A.pl Internet SA to 343 spółka notowana oraz 164 debiut w tym roku na alternatywnym rynku akcji GPW
Historia Emitenta sięga 2006 roku, kiedy to spółka A.pl Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie aglomeracji warszawskiej działalność typu e-grocery w oparciu o własny fizyczny sklep oraz serwis internetowy www.a.pl. A.pl Internet S.A. została zawiązany w lipcu 2010 roku, a w sierpniu 2010 r. zawarła umowy ze spółką A.pl sp. z o.o., na podstawie których Emitent uzyskał prawo do odpłatnego korzystania z infrastruktury technicznej, elementów wyposażenia, samochodów dostawczych oraz portalu sklepu internetowego prowadzonego dotychczas przez A.pl sp. z o.o., które stały się podstawą dla działalności operacyjnej Emitenta. Obecnie aktywa te stanowią własność Emitenta.

W październiku 2011 roku Emitent nabył od spółki Fresh24.pl S.A. (spółka notowana na NewConnect od lutego 2011 r.) aktywa i prawa majątkowe, co skutkowało przejęciem przez Emitenta działalności związanej z prowadzeniem sklepu internetowego Fresh24.pl , natomiast Fresh24.pl S.A. stał się znaczącym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym ponad 10% udział w jego kapitale zakładowym.

Emitent jest operatorem spożywczego supermarketu internetowego www.a.pl. Podstawowym źródłem zaopatrzenia dla Emitenta są sklepy Bomi, które na podstawie umowy handlowej dotyczącej współpracy pomiędzy Emitentem a spółką BOMI S.A. stały się niemal wyłącznym dostawcą produktów sprzedawanych poprzez internetową platformę A.pl. Zgodnie z tą umową Emitent nabywa towary od BOMI S.A. po aktualnej cenie obowiązującej w sklepach BOMI S.A. pomniejszonej o stałą wysokość wynagrodzenia (dyskonta) wyrażonego procentowo w stosunku do wartości nabywanych towarów. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego jest ustalona tak, aby Emitent mógł osiągnąć próg rentowności już przy ok. 1,5-2,0 mln zł sprzedaży w poszczególnych lokalizacjach.

Obecnie Emitent prowadzi działalność już w dziesięciu dużych miastach Polski.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50