Obejrzyj pełną relację z debiutu Centrum Finansowego Banku BPS S.A.
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Obejrzyj pełną relację z debiutu Centrum Finansowego Banku BPS S.A.

6 grudnia 2011 roku na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie spółki Centrum Finansowe Banku BPS. Jest to 157 debiut w tym roku oraz 336 spółka notowana na alternatywnym rynku akcji GPW.
Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest restrukturyzacja i windykacja należności zagrożonych, prowadzona na podstawie dwóch rodzajów umów:
  • zlecenia w przedmiocie restrukturyzacji i windykacji,
  • cesji skutkujących nabywaniem przez Emitenta wierzytelności na własny koszt i własne ryzyko.
Działalność Emitenta opiera się na prawnych formach odzyskiwania należności. Spółka w swojej działalności nastawiona jest na współpracę, dbając o należyte formy odzyskiwania należności co dla zbywających dług stanowi gwarancję etycznego i zgodnego z prawem postępowania w stosunku do dłużników.

We wrześniu 2010 r. Emitent rozpoczął proces zmierzający do wydania przez KNF licencji - zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi należnościami. W wyniku uzyskanej licencji, w dniu 24 marca 2011 r., Emitent może pełnić funkcje serwisera należności sekurytyzowanych przez Niestandaryzowane Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w tym FIZ organizowany w ramach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BPS.

Licencja na zarządzanie sekurytyzowanymi należnościami umożliwia Emitentowi zawarcie umów współpracy z poszczególnymi funduszami sekurytyzacyjnymi.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50