Caspar Asset Management SA - Debiut spółki na rynku NewConnect
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Caspar Asset Management SA - Debiut spółki na rynku NewConnect

8 grudnia 2011 roku na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie spółki Caspar Asset Management. Jest to 159 debiut w tym roku oraz 338 spółka notowana na alternatywnym rynku akcji GPW.
Spółka prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami na podstawie decyzji KNF z dnia 26 maja 2009 r. Usługa zarządzania portfelem (Asset Management) polega na zarządzaniu aktywami finansowymi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. W umowie strony ustalają zasady zarządzania, wskazując m.in. strategię inwestycyjną poprzez określenie poziomu akceptowanego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego. Podpisując umowę, Klient udziela pełnomocnictwa, na mocy którego doradcy inwestycyjni mogą wykonywać ustalone czynności związane z powierzonymi środkami. Spółka dokonuje starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru prowadzone są rozmowy z zarządami spółek, analizy otoczenia prawnego oraz modelu biznesowego spółek.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50