Dekpol na Rynku Głównym
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Dekpol na Rynku Głównym

Na otwarciu kurs PDA spółki wyniósł 15 zł, bez zmian w stosunku do ceny odniesienia. W ramach oferty publicznej Zarząd Dekpol S.A. przydzielił 1.952.549 akcji serii B. Łączna wartość oferty publicznej wyniosła blisko 30 mln zł brutto.
W ramach prowadzonej oferty publicznej Zarząd Dekpol przydzielił inwestorom 1.952.549 nowo emitowanych akcji serii B z łącznie oferowanych 2.300.000 papierów. Główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin odstąpił w trakcie IPO od planowanej początkowo sprzedaży 650.000 akcji serii A. Inwestorom indywidualnym przydzielono 65.049 akcji serii B.Z kolei inwestorzy Instytucjonalni objęli 1.887.500 akcji serii B w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.

- Bardzo dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie. Jesteśmy przekonani, że pozyskane środki pozwolą nam na przyspieszenie tempa rozwoju przedsiębiorstwa. W efekcie spodziewamy się systematycznej poprawy osiąganych wyników w kolejnych okresach i wzrostu wartości firmy” - podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Dekpol S.A.

Dekpol planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50