Debiut Raport SA na Catalyst
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Debiut Raport SA na Catalyst

Raport SA emituje obligacje we współpracy z Noble Securities od 2010 roku. Pierwsza emisja w wysokości 10 mln złotych została spłacona rok przed terminem zapadalności. Obecnie do obrotu na rynku Catalyst wprowadzana jest druga i trzecia emisja obligacji Raport SA o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych. Obligacje te podlegać będą wykupowi w lutym oraz sierpniu 2015 roku.
Korzystając z możliwości pozyskania finansowania poprzez emisje certyfikatów inwestycyjnych Raport nie przewiduje w najbliższym czasie istotnego zwiększania długu obligacyjnego.

Prezesem Zarządu Raport SA jest znany inwestor giełdowy Jan Pilch, który od 2010 roku kontroluje spółkę kapitałowo. Od czasu przejęcia przez niego kontroli i zakończenia procesu restrukturyzacji działalności Raport SA wykazuje stabilne zyski wynoszące 5 mln PLN w 2011 roku oraz 5,5 mln złotych za rok obrotowy 2012. Od 2014 roku Spółka przewiduje istotny wzrost zyskowności, powiązany planowanym zaawansowaniem procesów windykacyjnych w zarządzanych funduszach.

Od października 2012 roku Spółka posiada licencję na zarządzanie wierzytelnościami masowymi, w oparciu o którą zarządza, dwoma funduszami Raport 2 oraz Raport 3 NSFIZ. Raport ulokował w obu funduszach 8,3 mln złotych własnych środków, pełniąc funkcję ich sponsora.
FORUM TFI, które zleciło Raport SA zarządzanie portfelami inwestycyjnymi tych funduszy, pozyskało do nich w okresie 7 miesięcy łącznie prawie 60 mln złotych . Fundusze nabyły pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 270 mln złotych.

Raport SA z siedzibą w Koszalinie prowadzi działalność na rynku wierzytelności masowych, zajmując się zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami, prowadząc proces windykacyjny oraz dokonując inwestycji w tym zakresie na własny rachunek. Raport SA inwestuje przede wszystkim w wierzytelności z sektora bankowego i telekomunikacyjnego. Zatrudnia obecnie około 60 osób.logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50