Przemyśl wchodzi na Catalyst
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Przemyśl wchodzi na Catalyst

Obligacje Przemyśla zadebiutują 6 marca na rynku Catalyst. Zostały wyemitowane w sześciu seriach od D 12 do I 12, po 4070 sztuk w każdej serii i wartości nominalnej 1000 zł. Gmina Miejska Przemyśl pozyskała w ten sposób 24 420 000 zł. Organizatorem emisji jest PKO Bank Polski S.A.
Pieniądze z emisji obligacji Przemyśla są przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi, w dużej mierze skierowanymi na poprawę infrastruktury drogowej miasta - budowę drogi obwodowej Przemyśla. Blisko 4 - kilometrowa trasa stała się dogodnym połączeniem dla kierowców zmierzających w kierunku przejścia granicznego w Medyce - Szeginiach, poprawiając skomunikowanie przemyskiej podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w zdecydowany sposób ograniczając ruch samochodowy w zabytkowej części Przemyśla.

Ostatnie lata dla Przemyśla to okres bardzo intensywnego rozwoju, szczególnie w dziedzinie infrastruktury, ochrony dziedzictwa kulturowego, a także turystyki i rekreacji. Dzięki środkom z funduszy Unii Europejskiej, w pozyskiwaniu których Przemyśl jest liderem, oprócz drogi obwodowej, udało się m.in. uzbroić na potrzeby inwestorów strefę ekonomiczną, przeprowadzić modernizację historycznego Zamku Kazimierzowskiego, zmodernizować system komunikacji publicznej, zrewitalizować liczne zabytkowe obiekty w centrum miasta. 63-tysięczne miasto, położone w odległości 12 km od granicy z Ukrainą, stawia konsekwentnie nie tylko na przyciągnięcie polskich i zagranicznych turystów zainteresowanych ponad 1000-letnią historią Przemyśla, ale stara się o stworzenie dogodnych warunków do inwestowania na swoim terenie. Już teraz dysponuje w pełni przygotowanymi terenami na działalność produkcyjną, które staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dzięki planowanej nowej nitce obwodnicy, a także otwarciu w najbliższych latach nowego przejścia granicznego w Malhowicach - Niżankowicach.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50