Obligacje Wierzyciela na Catalyst
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Obligacje Wierzyciela na Catalyst

Spółka pozyskała z emisji obligacji 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytu bankowego oraz na rozwój akcji pożyczkowej.
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów złotówkowych o terminie zapadalności 3 miesięcy (WIBOR 3M) oraz marży w wysokości 5,90%. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 9,60%.

Wierzyciel SA specjalizuje się głównie w świadczeniu usług finansowych polegających na udzielaniu krótko lub średniookresowych pożyczek gotówkowych osobom fizycznym ze środków własnych. Obrót wierzytelnościami stanowi niewielki procent jej działalności. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od 2010 roku.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50