POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę
UNIMOT S.A.
Informacje

UNIMOT S.A. jest multienergetyczną spółką, która prowadzi działalność w zakresie obrotu olejem napędowym (ON), biopaliwami (Bio), gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (E, LNG, CNG) oraz energią elektryczną. Od 2012 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Logo NC-small300

OLEJ NAPĘDOWY.

UNIMOT S.A. posiada koncesję na obrót paliwami na rynku krajowym i zagranicznym, oraz koncesję na ich wytwarzanie i magazynowanie. Spółka zajmuje się importem oleju napędowego, który sprowadzany jest tankowcami do portu w Gdyni, a stamtąd transportowany za pomocą cystern kolejowych do 12 baz paliwowych na teranie całego kraju. Z baz paliwowych olej napędowy trafia do cystern samochodowych, które rozwożą go do klientów, głównie z branży transportowo ? logistycznej. UNIMOT prowadzi także sprzedaż oleju napędowego bezpośrednio z baz paliwowych do partnerów zajmujących się hurtową i detaliczną sprzedażą paliw płynnych.

BIOPALIWA.

UNIMOT S.A. oferuje bioestry (B100), czyli biopaliwa produkowane na bazie olejów roślinnych przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla. Mogą być one stosowane jako samoistne paliwo lub jako biokomponent w tradycyjnym oleju napędowym. Spółka nabywa biopaliwa od rodzimych producentów, a następnie eksportuje je do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

GAZ PŁYNNY.

Kolejnym ważnym dla UNIMOT rynkiem jest rynek gazu LPG (gaz propan-butan). Historycznie jest to rynek, z którego wyrosła grupa kapitałowa UNIMOT. Gaz LPG spółka importuje do kraju koleją i oferuje go odbiorcom zarówno hurtowym jak i detalicznym z własnej rozlewni gazu zlokalizowanej w miejscowości Zawadzkie oraz z kolejowych terminali przeładunkowych. Główne branże, które z niego korzystają to przemysł, rolnictwo i usługi. Spółka w swojej ofercie posiada także gaz propan-butan w tradycyjnych butlach gazowych oraz dostarcza go do przydomowych instalacji grzewczych.

GAZ ZIEMNY.

Działalność grupy UNIMOT na rynku gazu ziemnego można podzielić na kilka segmentów. Jednym z nich jest produkcja gazu LNG, czyli skroplonego gazu ziemnego przez spółkę córkę o nazwie Blue Cold. Dzięki produkcji gazu LNG, który może być transportowany cysternami, grupa UNIMOT może zaopatrywać w gaz ziemny takie tereny Polski, które do tej pory nie były zgazyfikowane za pomocą tradycyjnej sieci przesyłowej. Kolejna spółka córka o nazwie UNIMOT System w ramach swojej struktury posiada 3 stacje regazyfikacji gazu LNG czyli miejsca, w których skroplony gaz ziemny można z powrotem zamienić na gaz tradycyjny i dostarczyć go infrastrukturą przesyłową do gospodarstw domowych lub odbiorców biznesowych. Dodatkowo UNIMOT S.A. posiada koncesję na obrót gazem ziemnym na rynku krajowym i zagranicznym dzięki czemu prowadzi obrót gazem ziemnym z pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

ENERGIA ELEKTRYCZNA.

Poprzez dwie spółki zależne EnergoGas Sp. z o.o. oraz Tradea Sp. z o.o. UNIMOT prowadzi działalność w zakresie obrotu energią elektryczną. Spółka EnergoGas posiada koncesję na obrót energią elektryczną oraz gazem ziemnym, dzięki czemu może oferować klientowi końcowemu oraz biznesowemu kompleksową obsługę energetyczną. Natomiast spółka Tradea specjalizuje się w hurtowym handlu energią głównie za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich.

Kontakt do działu IR

Paweł Jamski
500 122 220
Tomasz Łyczko
502 500 414
e-mail: gielda@unimot.pl