POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę
TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.
  • ul. Poleczki 23 bud. H
  • 02-822 Warszawa
  • Mazowieckie
  • www.tge.pl
  • Tel. +48 22 341 99 77
  • Fax. +48 22 341 99 20
Informacje

Przygoda sektora elektroenergetycznego z konkurencją rozpoczęła się w końcówce lat 90 - tych. Wtedy do głosu w Europie i w Polsce doszli reformatorzy, którzy przestali energię elektryczną traktować jako dobro a po prostu jako towar. W większości krajów europejskich uchwalono nowe prawo (w Polsce w 1997 roku). Rozpoczęto tworzyć wewnętrzne rynki energii elektrycznej i wdrożono programy prywatyzacyjne. Wtedy też żeby sprostać tym wyzwaniom powstała Towarowa Giełda Energii S.A. (Spółka na początku nazywała się Giełda Energii S.A). jako niezbędny element liberalizującego się w Polsce rynku energii elektrycznej.

Powstanie Spółki zapoczątkowane zostało ogłoszeniem przez Ministra Skarbu Państwa w lipcu 1999 roku przetargu na wybór konsorcjum, które utworzy i uruchomi giełdę energii w Polsce. Zwycięzcą przetargu, rozstrzygniętego na przełomie września i października 1999 roku, zostało konsorcjum pod przewodnictwem spółki Elektrim SA. Spółka została zarejestrowana i rozpoczęła działalność w dniu 7 grudnia 1999 roku.

Od początku swojego istnienia Towarowa Giełda Energii była pionierem wdrażania nowatorskich rozwiązań w zakresie handlu energią elektryczną. W ciągu pół roku od zarejestrowania spółki uruchomiony został rynek spot dla energii elektrycznej. Ceny na tym rynku stały się odniesieniem w kontraktach dwustronnych.

W 2003 roku (jako pierwsza i do tej pory jedyna) TGE uzyskała licencję od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) na prowadzenie giełdy towarowej. Istniejące regulacje prawne i nadzór KNF zapewniają prawidłowe funkcjonowanie rynku i skutecznie zapobiegają ewentualnym patologiom spekulacyjnym.

Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań oraz posiadaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej w 2005 roku powierzono Giełdzie stworzenie i prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE a w 2007 roku również dla Kogeneracji - serc systemów wsparcia producentów energii w tych źródłach. Równolegle z Rejestrami uruchomiony został Rynek Praw Majątkowych, na którym producenci energii odnawialnej i z kogeneracji, jak i podmioty zobowiązane do zakupu świadectw pochodzenia, mogą handlować prawami majątkowymi do tych świadectw.

W 2006 roku, we współpracy z Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, TGE uruchomiła rynek spot dla uprawnień do Emisji CO2, na którym uczestnicy mogą handlować jednostkami EUA (European Union Allowance).

W roku 2008 TGE uruchomiła Rynek Terminowy Energii Elektrycznej. Kontrakty terminowe na dostawę energii elektrycznej, pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym, co pozwala sprzedawcom i dużym odbiorcom energii prognozować ceny i optymalizować swoje koszty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej.
TGE to stale rozwijająca się giełda nastawiona na poprawianie płynności prowadzonych rynków i dostarczanie członkom giełdy nowoczesnych narzędzi do handlu energią. Na początku 2008 roku TGE udostępniła członkom giełdy nową aplikację maklerską - CONDICO Trade, jej twórcą jest NASDAQ OMX.