POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę
NOTOWANIA

Bieżące (PLN)

Kurs ostatni29.91
Zmiana 0.85 (+2.92%)
Min29.2
Max29.98
Wol. obrotu(szt.) 756 141.00
Wart. obrotu 21 928 089.00
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Informacje

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

KALENDARIUM
  • Wtorek, 10 listopada Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartały 2015 roku

    Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartały 2015 roku

ZADAJ PYTANIE