POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę
Polski Koncern Naftowy Orlen SA
Informacje

Polski Koncern Naftowy Orlen SA jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na takie produkty jak: benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Spółka zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. Łączne moce przerobowe Orlenu w Europie Środkowo-Wschodniej wynoszą 21,7 mln ton ropy rocznie. Orlen dysponuje jedną trzecią wszystkich stacji benzynowych funkcjonujących na terenie kraju. Na koniec 2005 roku udział Orlenu w rynku detalicznym paliw kształtował się na poziomie 27%. Z końcem 2008 roku klienci firmy byli obsługiwani poprzez sieć 1803 stacji: własnych, patronackich i stowarzyszonych. Na większości stacji klienci mogą zapłacić rachunki za prąd, telefon i gaz, korzystając z kart płatniczych i kredytowych. Ponadto spółka posiada sieć stacji paliw w Niemczech, Czechach i na Litwie. Firma powstała w 1999 roku w wyniku fuzji Petrochemii Płock SA i CPN SA, co doprowadziło do powstania Polskiego Koncernu Naftowego SA. W roku 2000 nazwę firmy zmieniono na obecną.