POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę
IMMOBILE S.A.
Informacje

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, jest holdingiem spółek z takich sektorów jak przemysł, hotelarstwo, budownictwo, nieruchomości komercyjne oraz handel detaliczny. Znana wcześniej jako Grupa Kapitałowa MAKRUM S.A., zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w lipcu 2007 roku. Dywersyfikacja działalności pozwala nam na oferowanie i realizowanie najbardziej złożonych, a równocześnie bardzo różnorodnych usług. Zdecydowanie wyróżnia nas to spośród innych podmiotów działających na rynku. Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. jest inwestowanie w branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz o najwyższej rentowności, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.