Bank Pekao S.A. - Prezentacja wyników finansowych
za III kwartał 2021 r. (spotkanie z dziennikarzami)
Początek w czwartek 4 listopada 2021 r. godz. 9:00 (CET)