Prezentacja wyników finansowych Grupy GPW
za III kwartał 2021 r.
Początek w środę 10 listopada 2021 r., godz. 10.00