Prezentacja wyników finansowych Grupy GPW
za I półrocze 2021 r.
Początek w piątek 17 września 2021 r., godz. 10.00