Zortrax realizuje kolejny etap umowy inwestycyjnej
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zortrax realizuje kolejny etap umowy inwestycyjnej

29 lipca 2016 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy polskiego lidera w dziedzinie druku 3D zdecydowało o powołaniu w skład Rady Nadzorczej pana Karola Półtoraka, przedstawiciela nowego inwestora. To kolejny etap zaangażowania w działalność Zortrax Dariusza Miłka, który docelowo uzyska przez swoją spółkę Ultro 15% udział w akcjonariacie.
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej to efekt umowy inwestycyjnej jaką Zortrax zawarł z nowym akcjonariuszem po przeprowadzeniu prywatnej emisji akcji serii D kilka tygodni temu.
- Od początku naszych rozmów inwestor podkreślał, że zależy mu na aktywnym udziale w życiu spółki, a Walne Zgromadzenie zaakceptowało zobowiązania wynikające z umowy - komentuje Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax.
Poza wprowadzeniem zmian w składzie Rady Nadzorczej, akcjonariusze zdecydowali również o przyznaniu Zarządowi upoważnienia do skupu akcji własnych. To zobowiązanie także wynikające z zawartej umowy ma na celu zabezpieczenie inwestycji Ultro. Zortrax będzie mógł skupić w celu umorzenia tylko akcje serii D i serii F (pod warunkiem ich objęcia przez Ultro).
Spółka nieustannie pracuje nad stałym wzrostem wartości, czemu służyć mają także środki pozyskane od inwestora, które przeznaczone zostaną na dalszy rozwój działu R&D, prace nad kolejnymi modelami drukarek, nakłady marketingowe oraz ewentualne akwizycje.
Zortrax ma zapewnione finansowanie dalszego rozwoju, w tym ekspansji na kolejnych rynkach i komercjalizacji nowych modeli drukarek 3D, dlatego też zapowiedział przesunięcie debiutu na GPW na 2017r.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50