POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

MCI Management po I półroczu 2015 r.: 103 mln zł zysku netto

• Aktywa netto (NAV) na akcję wyniosły 18,10 zł względem 15,69 zł przed rokiem (wzrost o 15% r/r). Plan roczny zakłada NAV/akcję na poziomie 19,75 zł na 31.12.2015
• 103 mln zł zysku netto
• Aktywa netto w wysokości 1 mld 136 mln zł względem 979,7 mln zł przed rokiem (wzrost o 15,9% r/r)
• Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy posiadanych przez MCI wyniosła na 30.06.2015 r. 1 mld 470 mln zł względem 1 mld 292 mln zł rok wcześniej (wzrost o 13,8% r/r)

MCI Management S.A. zaliczyła bardzo udane półrocze, istotnie poprawiając swoje wyniki finansowe. Wskaźnik aktywów netto na akcję, najlepiej charakteryzujący kondycję funduszy typu private equity, wyniósł na koniec I półrocza 2015 r. 18,10 zł, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W I półroczu br. MCI wypracowała 103 mln zł zysk netto. Największy udział w wyniku miał wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszy MCI.TechVentures (o 52,2 mln zł) i MCI.EuroVentures (o 41,7 mln zł) oraz wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.CreditVentures 2.0 (o 4 mln zł). Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy, których właścicielem jest MCI Management wyniosła na koniec czerwca 2015 r. 1 mld 470 mln zł, czyli o 13,8% więcej względem stanu na koniec I półrocza 2014 r., kiedy wynosiła ona 1 mld 292 mln zł. Aktywa netto wzrosły w ciągu roku o 15,9% do poziomu 1 mld 136 mln zł. Od początku br. do momentu publikacji sprawozdania za I półrocze, fundusze inwestycyjne, których certyfikaty posiada MCI, zrealizowały 5 wyjść z inwestycji na łączną kwotę ponad 400 mln zł, trzy z nich (Private Equity Managers, windeln.de i Wirtualna Polska) w drodze IPO.
- Naszym priorytetem jest stały i systematyczny wzrost wartości aktywów netto na akcję i obniżanie dyskonta wartości rynkowej MCI do NAV. Najnowsze wyniki pokazują, że nasz plan realizujemy skutecznie. NAV na akcję wzrósł w ciągu roku o 15%. W tym samym czasie akcje MCI podrożały o 27% - powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Management S.A.
MCI prognozuje, że wartość aktywów netto na akcję na koniec 2015 r. ukształtuje się na poziomie 19,75 zł wobec 16,46 zł na koniec 2014 r. Osiągnięty na koniec II kwartału NAV na akcję na poziomie 18,10 zł oznacza, że MCI zrealizował swój roczny plan w 50%.
Wskaźnik P/BV wyniósł na dzień 30.06.2015 r. 0,66 zł, co oznacza, że MCI wyceniana jest nadal z istotnym dyskontem wobec wartości księgowej spółki.
Fundusze inwestycyjne, których certyfikaty posiada MCI, planują zwiększyć skalę inwestycji w tym roku. Na ten cel zamierzają przeznaczyć około 400 mln zł do końca roku biznesowego.
Zmiany w zarządzie
16 czerwca br. prezesem zarządu spółki został Tomasz Czechowicz. Zastąpił na tym stanowisku Cezarego Smorszczewskiego, który stanął na czele zarządu Private Equity Managers S.A. W zmienionym składzie zarządu MCI Management znaleźli się również Ewa Ogryczak (dotychczasowy członek zarządu) oraz dwie nowe osoby: Wojciech Marcińczyk oraz Tomasz Masiarz. Zmiany w zarządach obu spółek mają na celu uporządkowanie struktury oraz zwiększenie przejrzystości obu grup kapitałowych.
Pliki do pobrania


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50