POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW - lipiec 2015 r.

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku w lipcu 2015 r. wzrosła o 16,3% rok do roku do poziomu 17,5 mld zł
•Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 357,6 tys. szt., co oznacza wzrost rok do roku o 24,7%
•Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym w lipcu 2015 r. osiągnął poziom 15,9 TWh, ponad trzykrotnie więcej niż rok wcześniej


W lipcu 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wzrosła o 16,3% rok do roku i wyniosła 17,5 mld zł. W tym samym miesiącu średnia dzienna wartość obrotu wyniosła 761,9 mln zł (wzrost o 16,3%) a średnia dzienna liczba transakcji wzrosła o 36,2%, do 58,4 tys. szt. W okresie styczeń - lipiec 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła 119,6 mld zł, co oznacza spadek o 2,1% rok do roku.

Łączna wartość obrotów na rynku NewConnect w lipcu 2015 r. wyniosła 167,0 mln zł, co oznacza wzrost o 50,7% rdr. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła w lipcu 2015 r. o 46,5% rdr do poziomu 117,9 mln zł. W okresie styczeń - lipiec 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na NewConnect wzrosła o 59,3% rdr do 957,1 mln zł.
Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w lipcu 2015 r. wyniósł 357,6 tys. szt. wobec 286,8 tys. szt. w lipcu 2014 r., co oznacza wzrost rok do roku o 24,7%. Wolumen obrotu pozostałymi kontraktami terminowymi (akcje, waluty, stopy procentowe) osiągnął w lipcu 2015 r. poziom 222,2 tys. szt., czyli o 59,7% więcej niż w analogicznym miesiącu 2014 r. Wolumen obrotu opcjami wzrósł o 25,9% rok do roku do poziomu 34,7 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec lipca 2015 r. 68,9 mld zł, co oznacza wzrost o 4,4% rdr. Wartość obrotów łącznie na rynku Catalyst wyniosła 206,9 mln zł, co oznacza wzrost o 6,2% wobec lipca 2014 r.
Łączna wartość obrotów na rynku TBSP w lipcu 2015 r. spadła o 17,4% w stosunku do lipca 2014 r., do poziomu 52,9 mld zł.

Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku transakcji terminowych w lipcu 2015 r. wyniósł 11,2 TWh, co oznacza spadek o 31,2% rdr. W przypadku transakcji na rynku spot, w tym samym okresie odnotowano wzrost wolumenu obrotu o 2,2% rdr do poziomu 2,0 TWh. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną w okresie styczeń - lipiec 2015 r. wyniósł 102,9 TWh, co oznacza spadek o 0,4% w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia wzrósł ponad dwukrotnie rdr do poziomu 4,0 TWh w lipcu 2015 r.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wzrósł ponad trzykrotnie z 5,3 TWh w lipcu 2014 do 15,9 TWh w lipcu 2015 r.

Kapitalizacja 424 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec lipca 2015 r. wyniosła 591,7 mld zł (142,6 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 476 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec lipca tego roku 1 265, 9 mld zł (305,1 mld EUR).

W lipcu 2015 r. na GR GPW zadebiutowały spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex, Esotq&Henderson oraz Sunex. Łączna wartość ofert debiutujących w lipcu spółek wyniosła 91 mln zł.
Na rynku NewConnect w lipcu 2015 r. zadebiutowała spółka EC2, której oferta wyniosła 336,8 tys. zł.
Na rynku Catalyst w lipcu zadebiutowały nowe emisje: Banku Millenium (300 mln zł) oraz GTB Metropolis Nieruchomości (8,075 mln zł).

W lipcu 2015 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, tyle samo co rok wcześniej.


Pliki do pobrania


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50