POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

ESPI RB 45/2015 z dn. 27.07.2015 r. Informacja ws. realizacji skupu oraz zakończeniu III transzy Programu Skupu akcji własnych

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w okresie od dnia 20.07.2015 r. do dnia 24.07.2015 r. Spółka nabyła w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 30.095 (trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych po średniej cenie 2,33 PLN. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 70.254,62 PLN. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku.
Nabyte w w/w okresie akcje własne o wartości nominalnej 601,90 PLN stanowią 0,09% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 30.095 głosów na WZA (0,09% wszystkich głosów).
Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 24.07.2015 r. skup akcji w ramach III transzy Programu Skupu akcji własnych został zakończony. W ramach III transzy, w okresie od dnia 15.06.2015 r. do dnia 24.07.2015 r., Spółka nabyła łącznie, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. (firma inwestycyjna nabywała akcje na rachunek własny), 166.064 akcje własne po średniej cenie 2,33 PLN. Koszty skupu III transzy wyniosły 734,03 PLN. Celem nabycia akcji, zgodnie z uchwałą nr 9 NWZA Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku, jest ich umorzenie.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 166.064 akcje własne o wartości nominalnej 3.321,28 PLN (0,02 zł wartość nominalna jednej akcji), które stanowią 0,49% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 166.064 głosów na WZA (0,49% wszystkich głosów).

Na potrzeby skupu, zgodnie z uchwałą nr 9 NWZA z dnia 17 lutego 2014 r., Emitent do końca 2016 r. może wykorzystać jeszcze środki w wysokości 1.349.266,45 PLN


Szczegółowa podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych
Pliki do pobrania


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50