POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

ESPI RB 44/2015 z dn. 20.07.2015 r. Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych - III transza

Zarząd IMS S.A. (“Spółka", “Emitent") informuje, że w okresie od dnia 13.07.2015 r. do dnia 17.07.2015 r. Spółka nabyła w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 25.576 (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji własnych po średniej cenie 2,31 PLN. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 59.133,97 PLN. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Nabyte w w/w okresie akcje własne o wartości nominalnej 511,52 PLN stanowią 0,08% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 25.576 głosów na WZA (0,08% wszystkich głosów). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 135.969 akcji własnych zakupionych w ramach III transzy Programu Skupu, które odpowiadają 135.969 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki O rozpoczęciu III transzy Programu Skupu akcji własnych Spółka informowała komunikatem ESPI 31/2015). Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych
Pliki do pobrania


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50