POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

ESPI RB 43/2015 z dn. 13.07.2015 r. Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych - III transza

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w okresie od dnia 06.07.2015 r. do dnia 10.07.2015 r. Spółka nabyła w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 30.095 (trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych po średniej cenie 2,29 PLN. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 69.059,43 PLN. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie.
Nabyte w w/w okresie akcje własne o wartości nominalnej 601,90 PLN stanowią 0,09% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 30.095 głosów na WZA (0,09% wszystkich głosów).
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 110.393 akcje własne zakupione w ramach III transzy Programu Skupu, które odpowiadają 110.393 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
O rozpoczęciu III transzy Programu Skupu akcji własnych Spółka informowała komunikatem ESPI 31/2015).

Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych
Pliki do pobrania


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50