POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Stopa dywidendy GPW z zysku za 2014 r. na poziomie 4,9%

Walne Zgromadzenie GPW uchwaliło dywidendę z zysku spółki za 2014 r. na poziomie 2,40 zł na akcję

•Stopa dywidendy wynosi 4,9%1

•W skład Rady Giełdy powołano pana Andrzeja Ladko oraz pana Bogdana Klimaszewskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przychyliło się do rekomendacji Zarządu GPW i postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy 100,7 mln zł, stanowiącą blisko 90% skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok 2014. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 15 lipca 2015 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 4 sierpnia 2015 r. W efekcie akcjonariusze posiadający walory GPW na 15 lipca br. otrzymają 2,40 zł na jedną akcję co w stosunku do kursu zamknięcia z 24 czerwca 2015 r. (49,15 zł) oznacza stopę dywidendy na poziomie 4,9%.

- Zatwierdzona dziś kwota dywidendy jest zgodna z naszą polityką dywidendową, którą przyjęliśmy podczas aktualizacji strategii Grupy GPW w październiku 2014 r. Stopa dywidendy na poziomie bliskim 5% plasuje nas w czołówce polskich spółek, które dzielą się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Przykład spółki GPW pokazuje, że rynek kapitałowy może być dziś atrakcyjną formą inwestowania – powiedział Paweł Tamborski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polityka dywidendowa Giełdy przyjęta w 2014 r. zakłada coroczny podział zysku z akcjonariuszami na poziomie powyżej 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Giełdy za dany rok obrotowy. W przyszłym roku Zarząd GPW zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 2,60 zł na jedną akcję.

ZWZ GPW zdecydowało także o udzieleniu absolutorium za 2014 r. wszystkim członkom Zarządu oraz członkom Rady Giełdy.

Walne Zgromadzenie GPW powołało do Rady Giełdy pana Andrzeja Ladko oraz pana Bogdana Klimaszewskiego w miejsce pana Piotra Piłata oraz pana Dariusza Kacprzyka, którzy złożyli rezygnację z pełnienia tych funkcji.

Nowo powołani członkowie Rady Giełdy:

Andrzej Ladko
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Karierę zawodową rozpoczynał w Banku Handlowym S.A. w Warszawie, gdzie przez kilkanaście lat pracował w obszarze skarbu. W roku 2001 rozpoczął pracę w Grupie PZU. W latach 2005-2008 był Prezesem PZU Asset Management S.A., by w 2008 r. objąć stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Finansów w całej Grupie. W latach 2009-2010 był doradcą i pełnomocnikiem zarządu PKO TFI S.A. Obecnie Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za Pion Inwestycji i Pion Finansów a wcześniej za Pion Ryzyka.

Bogdan Klimaszewski
Od 17 lat związany z rynkiem skarbowych papierów wartościowych jako pracownik Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. Od 2006 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Długu Publicznego. Obecnie odpowiedzialny za kontakty z inwestorami, emisje na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz funkcjonowanie systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych. Wcześniej nadzorował proces przygotowywania i realizacji strategii zarządzania długiem, zarządzania ryzykiem wynikającym ze struktury długu Skarbu Państwa oraz uczestniczył w zarządzaniu płynnością budżetu państwa. W latach 1996-98 pracował w Urzędzie Gminy Warszawa Centrum (odpowiedzialny za kontakty z inwestorami) oraz Najwyższej Izbie Kontroli (kontrola procesów prywatyzacyjnych). Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

_____________________________________
1 Stopa dywidendy obliczona w oparciu o kurs zamknięcia akcji GPW w dniu 24 czerwca 2015 r. (49,15 zł)


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50