POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Uporządkowanie struktury grup kapitałowych i zwiększenie przejrzystości celem zmian w zarządach MCI i PEManagers

Rady Nadzorcze MCI Management S.A. (MCI) i Private Equity Managers S.A. (PEManagers) podjęły uchwały o zmianach w składach zarządów obu spółek. Nowym prezesem zarządu MCI został Tomasz Czechowicz, który jednocześnie zajmie stanowisko wiceprezesa PEManagers. Na czele zarządu PEManagers stanie Cezary Smorszczewski, który złożył rezygnację z funkcji w zarządzie MCI. Zmian dokonano również w zarządach MCI Capital TFI S.A. (MCI TFI) oraz MCI AM s.j. (MCI AM). Celem rekonstrukcji zarządów jest porządkowanie struktur grup kapitałowych i zwiększenie przejrzystości działalności.

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca Rada Nadzorcza MCI powołała Wojciecha Marcińczyka i Tomasza Masiarza w skład zarządu spółki na trzyletnią kadencję, powierzając pierwszemu z nich funkcję wiceprezesa, a drugiemu członka zarządu. Przyjęła również rezygnację Cezarego Smorszczewskiego z funkcji prezesa zarządu, a na jego miejsce powołała Tomasza Czechowicza, dotychczasowego wiceprezesa. Zmiany w składzie zarządu weszły w życie z dniem 16 czerwca br.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza PEManagers powołała w skład zarządu na kolejną kadencję: Cezarego Smorszczewskiego (na funkcję prezesa zarządu), Tomasza Czechowicza (na funkcję wiceprezesa zarządu), Ewę Ogryczak (na funkcję wiceprezesa zarządu) oraz Krzysztofa Konopińskiego (na funkcję członka zarządu). Zmiany w zarządzie PEManagers wejdą w życie następnego dnia po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014, zwołanego na dzień 29 czerwca br.

- Ogłoszone dziś zmiany personalne są realizacją zapowiedzi sprzed ponad roku, kiedy dołączałem do Grupy MCI. Mają na celu definitywne rozdzielenie obu grup kapitałowych i zwiększanie przejrzystości ich funkcjonowania. Wraz ze zmianami w składzie osobowym i ułożeniem od nowa relacji pomiędzy spółkami z obu grup kapitałowych, zmieni się również polityka informacyjna obu podmiotów – powiedział Cezary Smorszczewski, ustępujący prezes zarządu MCI Management S.A. – Zmiany te są odpowiedzią na oczekiwania rynku i jestem przekonany, że przyczynią się do wzrostu wartości obu notowanych grup. Mamy nadzieję, że zostaną docenione przez naszych akcjonariuszy.

- Z powodzeniem zakończyliśmy proces rozdzielania PEManagers od MCI. Obie spółki mają teraz swoją tożsamość i pełnią odrębne funkcje. MCI będzie typowym funduszem multistage inwestującym w inne fundusze realizujące inwestycje w spółki segmentu digital na różnych etapach rozwoju, który będzie też odpowiedzialny za zapewnianie finansowania dla funduszy (fundraising). PEManagers natomiast, poprzez MCI TFI, będzie zarządzał aktywami funduszy inwestycyjnych – powiedział Tomasz Czechowicz, nowy prezes zarządu MCI Management S.A.

Dzięki zmianom personalnym w każdej ze spółek skupiono kompetencje kluczowe dla ich funkcjonowania: w zakresie inwestowania, zarządzania aktywami i finansami. Nowy rozkład zarządów doprowadził też do wyeliminowania stosunku zależności i dominacji między spółkami z grupy MCI a spółkami z grupy PEManagers.

- Po zmianach PEManagers stało się typową spółka holdingową, która poprzez spółki zależne realizuje swoje najważniejsze cele, czyli zwiększanie wartości aktywów i realizowanie wysokich zwrotów z inwestycji. Jednocześnie dostosowaliśmy skład zarządu MCI Capital TFI, spółki bezpośrednio odpowiedzialnej za zarządzanie aktywami funduszy, w taki sposób, że zasiadają w nim tylko osoby wchodzące w skład komitetu inwestycyjnego MCI TFI. Dzięki temu w jasny sposób zdefiniowaliśmy ich rolę w strukturze grupy PEManagers – dodał Cezary Smorszczewski.
Pliki do pobrania


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50