POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Informacje

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oferuje spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych oraz relacji inwestorskich. Prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego podejmuje za pomocą działań regulacyjnych, edukacyjnych i doradczych.
Działania regulacyjne obejmują inicjowanie zmian prawnych oraz uczestniczenie w procesie legislacyjnym aktów prawnych dotyczących rynku kapitałowego. Podejmowane w tym celu działania umożliwiają wydawanie stosownych rekomendacji, uzyskiwanie opinii właściwych organów oraz porad renomowanych kancelarii prawnych. Ponadto SEG służy członkom wiedzą i doświadczeniem -także w ramach indywidualnych konsultacji- w sprawach związanych z notowaniem spółek na GPW.Wdrożenie działań regulacyjnych odbywa się poprzez organizację seminariów i konferencji służących pogłębianiu wiedzy z zakresu relacji inwestorskich, ustawowych obowiązków informacyjnych, aspektów prawnych (nowelizacje aktów prawnych) czy też finansowych (zmiany w rachunkowości). Szeroki zakres działań edukacyjnych oraz czynny udział w tworzeniu prawa przysparza spółkom członkowskim wiele korzyści, m.in.:- dostęp do wysokiej jakości szkoleń, organizowanych w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie spółek członkowskich SEG

- bezpłatny udział pracowników spółek członkowskich w seminariach, konferencjach oraz 5 kongresach tematycznych organizowanych rocznie przez Stowarzyszenie

- możliwość organizacji szkoleń dedykowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami spółki,

- zniżki w wysokości nawet 50% na uczestnictwo w wydarzeniach współorganizowanych przez SEG (partnerstwo SEG)

- bezpłatne materiały edukacyjne i publikacje opracowywane przy udziale SEG

- możliwość korzystania z doradztwa SEG:

- w formie rekomendacji (np. dot. WZA, Komitetów Audytu, sporów korporacyjnych) czy też społecznej odpowiedzialność biznesu na rynku kapitałowym); - indywidualnej porady pracowników SEG, - pośrednictwa w uzyskaniu opinii właściwego organu, - opinii prawnych opracowywanych na zlecenie SEG

- bezpośrednie konsultacje ze znanymi osobistościami rynku kapitałowego i fachowcami zajmującymi się tematyką istotną dla funkcjonowania spółek giełdowych,

- bieżący dostęp członków SEG do informacji o ważnych dla spółek giełdowych zmianach w prawie oraz o pracach nad tworzeniem regulacji rynku kapitałowego.Więcej informacji na: www.seg.org.pl lub z urządzeń mobilnych na www.m.seg.org.pl